Chính sách bảo mật

Khi quy cập website https://dadiabeachhouse.com, tức là bạn đã chấp thuận những thông tin cá nhân của mình đối với đơn vị chủ quản. Tuy nhiên, chúng tôi luôn quan tâm đến việc bảo mật và quyền riêng tư của người dùng, đồng thời cam kết an toàn một cách tuyệt đối mà bạn cung cấp.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lưu ý các bạn, khi truy cập vào website, có nghĩa là bạn đã đồng ý với những điều khoản sau đây

1. Đảm bảo thông tin cho nhà cung cấp dịch vụ

Những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ, số điện thoại, email là để chúng tôi phục vụ bạn trong việc liên lạc và đăng ký các dịch vụ của website. Điều này đồng nghĩa với việc có thể một số thông tin cá nhân của bạn sẽ được công khai nhằm mục đích phục vụ bạn tốt hơn,

2. Khai báo khi sử dụng dịch vụ

Nội dung chúng tôi cung cấp trên trang web là để phục vụ bạn. Do đó, bạn cũng có thể sử dụng thông tin trên trang web mà không mất bất kỳ một chi phí nào cũng như không cần phải tiết lộ thông tin. Trừ trường hợp bạn đăng ký dịch vụ cụ thể, chúng tôi sẽ yêu cầu cụ thể.

3. Các đơn vị liên quan sử dụng dịch vụ

Nội dung hay thông tin và các sản phẩm trên trang web có thể được bên thứ 3 cung cấp. Do đó, khi bạn cần, chúng tôi phải cung cấp thông tin cho các bên. Nhưng Da Dia Beach House cam kết không có chuyện mua bán thông tin nhằm mục đích lợi nhuận. Tất cả là để phục vụ khách hàng.

4. Đảm bảo an toàn thông tin

Website https://dadiabeachhouse.com/ có chức năng ngăn chặn hành vi truy cập thông tin một cách trái phép. Những thông tin của bạn gửi về nhà cung cấp dịch vụ được bảo mật một cách tuyệt đối. Chúng luôn hoàn thiện các kỹ năng để có những biện pháp phòng chống tốt nhất việc lộ thông tin khi sử dụng trang web.

5. Bổ sung và chỉnh sửa thông tin

Khi thông tin bạn cung cấp cần chỉnh sửa hoặc bổ sung, https://dadiabeachhouse.com/ sẽ thực hiện theo yêu cầu. Các thông tin mà khách hàng muốn thay đổi cũng sẽ được đáp ứng một cách tốt nhất. Điều này giúp khách hàng có được nguồn lưu trữ thông tin chính xác khi truy cập website.